1. Podstawowe dane

Dostawca:

Tomasz Frajer
Hůrka 1057
278 01 Kralupy nad Vltavou

Dostawca nie jest płatnikiem VAT.

ID: 72700807
(zwany dalej „dostawcą”)

Informacje kontaktowe
Telefon: 606 665 007
E-mail: obchod@kouzelnehouby.cz
Zazwyczaj odpowiadamy na e-maile w ciągu 12 godzin, ale nie dłużej niż 2 dni


2. Zamów towary

Lista towarów na stronie www.kouzelnehouby.cz jest katalogiem towarów powszechnie dostarczanych. Dostawca nie gwarantuje natychmiastowej dostępności wszystkich pozycji towaru. Dostępność towaru zawsze będzie potwierdzana na żądanie.

W celu zamówienia Klient dokonuje wyboru towaru, należycie wypełnia formularz zamówienia i wysyła zamówienie. Wysłane zamówienie towaru jest propozycją zawarcia umowy kupna. Zamówienie służy również do rezerwacji towaru.

Klient może sprawdzić ceny towaru dla poszczególnych pozycji towaru. Ceny za wysyłkę i inne opłaty są podane na stronie wyboru wysyłki i metodzie płatności podczas składania zamówienia.
Przed wysłaniem zamówienia zostanie obliczona całkowita cena towaru wraz z opłatami z tym związanymi, a klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody.

Ceny towarów obowiązują w chwili złożenia zamówienia.

Anuluj zamówienie
Klient i dostawca mogą anulować zamówienie klienta bez podania przyczyny do momentu potwierdzenia zamówienia przez dostawcę. Jeśli dostawca anuluje zamówienie, zwykle podaje powód, dla którego nie ma możliwości potwierdzenia zamówienia.
Anulowanie zamówienia po zawarciu umowy kupna jest możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy dostawcą a klientem i na warunkach, które wspólnie uzgodnią.

3. Wysyłka towarów

W przypadku towarów, które mają zostać wysłane do klienta pocztą lub przesyłką kurierską, do faktycznego zawarcia umowy kupna wymagane jest wiążące potwierdzenie zamówienia przez dostawcę.
Wiążącym potwierdzeniem zamówienia nie jest automatycznie wygenerowane elektroniczne potwierdzenie otrzymania zamówienia w systemie dostawcy, ale przesłane drogą elektroniczną potwierdzenie oznaczone jako „Potwierdzenie zamówienia” lub telefoniczne potwierdzenie zamówienia przez dostawcę, w którym dostawca i klient potwierdzają zamówienie, w szczególności rodzaj towaru, ilość sztuk, cenę za towar i transport oraz sposób i termin dostawy. Umowa kupna zostaje zawarta w momencie potwierdzenia.

Czas dostawy
W zależności od jego dostępności i możliwości operacyjnych dostawcy, zamówiony towar zostanie dostarczony możliwie najszybciej pocztą lub innym przewoźnikiem, zwykle w ciągu 1-5 dni roboczych od wiążącego potwierdzenia zamówienia. W przypadku towarów, których aktualnie nie ma w magazynie, czas dostawy jest zazwyczaj dłuższy, jednak o każdym przedłużeniu czasu dostawy klient jest informowany w odpowiednim czasie.
Towar uważa się za dostarczony pod adres wskazany przez klienta w zamówieniu.

Sposób transportu
Transport pod wskazany adres zapewnia dostawca na terenie całej Republiki Czeskiej. Koszt transportu towarów różni się w zależności od wybranego środka transportu. Klient wybiera konkretny sposób dostawy, aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej www.kouzelnehouby.cz w sekcji „koszyk”.

Sposób zapłaty za towar
Klient ma kilka możliwości zapłaty ceny zakupu towaru. Za towar można zapłacić w całości osobiście w siedzibie dostawcy, za pobraniem w miejscu dostawy towaru poprzez kontraktową usługę dostawy lub przelewem ceny zakupu na konto dostawcy pod odpowiednim zmiennym symbolem identyfikującym Zapłata. Płatności można również dokonać voucherem.

Przesyłka z towarem zawsze zawiera dokument podatkowy oraz instrukcję użytkowania produktu.
Instalacja towarów lub montaż nie jest częścią umowy kupna.

Odbiór towarów
Zalecamy sprawdzenie towaru natychmiast po otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych opakowania produktu zalecamy spisanie protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności przewoźnika, ułatwi to ewentualne roszczenia.

Podpisując list przewozowy do przewoźnika klient wyraża zgodę na przyjęcie towaru i potwierdza, że dotarł on w stanie mechanicznym nieuszkodzonym. Dlatego lepiej dokładnie sprawdzić opakowanie przed podpisaniem, a w przypadku urządzeń zawiniętych w folię foliową, sam towar.

Warunki odbioru towaru, w tym stosunki odpowiedzialności różnią się w zależności od wybranego przewoźnika, więcej w dziale „transport”.

Komunikacja między klientem a dostawcą
Dalsza komunikacja między dostawcą a klientem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że strony postanowią inaczej.

4. Odbiór osobisty towaru

Towar jest zarezerwowany dla klienta w siedzibie dostawcy przez okres 3 dni roboczych od zaproszenia do odbioru towaru.
Klient ma prawo do sprawdzenia towaru w siedzibie dostawcy przed zawarciem umowy kupna.

W przypadku odbioru osobistego towaru w siedzibie dostawcy, umowę kupna uważa się za zawartą dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zakupu i przyjęciu towaru przez klienta.

5. Warunki gwarancji i reklamacje – realizacja uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady

Gwarancja kouzelnehouby.cz – wszystkie roszczenia gwarancyjne, w przypadku których wada ujawni się w ciągu 30 dni od otrzymania towaru, rozwiązujemy wymieniając towar na nowy. Jeśli towaru nie ma w tej chwili w magazynie, zostaniesz zamówiony tak szybko, jak to możliwe, lub będziesz mógł wybrać inny towar o tej samej wartości. W celu przyspieszonego rozwiązania reklamacji w zamian za nową sztukę w ciągu 30 dni od zakupu, reklamowany towar musi zostać odesłany w całości (tj. wraz ze wszystkimi akcesoriami, instrukcją itp.). Gwarancja wymiany nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.

Okres gwarancji i karta gwarancyjna
Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą przejęcia towaru przez klienta.

Okres gwarancji jest podany dla każdego produktu w jego opisie. Jeżeli na produkt istnieje karta gwarancyjna, to jest ona wydawana w dniu sprzedaży towaru. Jeżeli zaświadczenie gwarancyjne nie istnieje, dokument podatkowy służy jako zaświadczenie gwarancyjne.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia towaru (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem. W takim przypadku krótsza żywotność produktu nie może być uważana za wadę i nie może być jako taka reklamowana.

Klientom, którzy używają towaru w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub handlu towarem, okres rękojmi nie jest określony przez Kodeks Cywilny. W takim przypadku okres gwarancji jest ustalany przez konkretnego importera towaru do Republiki Czeskiej. Podany na naszej stronie okres gwarancji przeznaczony jest wyłącznie dla konsumentów, a nie dla przedsiębiorców, którzy nabywają towar w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zakup na numer identyfikacyjny).

Skarga
W przypadku stwierdzenia przez Klienta w okresie gwarancyjnym wady zakupionego towaru, która nie została spowodowana jego niewłaściwym użytkowaniem, lecz wadą samego towaru, przysługuje mu prawo do reklamacji towaru w okresie gwarancyjnym.

Procedura reklamacyjna
W przypadku chęci reklamacji towaru zakupionego w sklepie internetowym kouzelnehouby.cz, zalecamy wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie głównej sklepu, podając w szczególności rodzaj towaru, numer dokumentu sprzedaży oraz opis wada. Następnie wyślemy klientowi informacje o kolejnych krokach. Przesyłki, które nie wskazują, dlaczego zostały do nas wysłane, zostaną zwrócone do nadawcy.

Wskazane jest wysłanie towaru w oryginalnym opakowaniu lub odpowiednim opakowaniu transportowym, ponieważ dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne przed odbiorem towaru.

Obsługa skarg
Dostawca oceni zasadność reklamacji z tytułu wady towaru i po dokonaniu oceny powiadomi Klienta telefonicznie lub mailowo o sposobie załatwienia reklamacji. Następnie klient zostanie poproszony o odbiór reklamowanego towaru.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynika z ustawy nr. 634/1992 Sb. trzydzieści dni.

W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient ma prawo do zwrotu niezbędnej opłaty pocztowej (nie będzie to np. wada spowodowana nieprawidłową obsługą, uszkodzeniem mechanicznym itp.). Zwrotowi podlegają tylko koszty uzasadnione ze względu na rodzaj towarów (np. koszty wysyłki, a nie koszty taksówki).

6. Odstąpienie od umowy

Prawo klienta do odstąpienia od umowy
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli dostawca nie spełnia uzgodnionych warunków dostawy.

Klient, który nie dokonuje zakupu towarów w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności gospodarczej ma również, zgodnie z § 53 ust. 7 i § 54 Kodeksu Cywilnego prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

Dostawca zobowiązany jest do zwrotu wpłaconych Konsumentowi kwot pieniężnych nie później niż 30 dni po odstąpieniu od umowy. Kwota pieniężna zostanie zwrócona na rachunek bankowy Konsumenta w porozumieniu z Konsumentem.

Kouzelnehouby.cz oferuje możliwość zwrotu nieużywanych towarów nawet po tym okresie, do 30 dni. Towar musi być jednak w oryginalnym opakowaniu i kompletny. Klient, który w ramach prowadzonej działalności nabywa towary, które nie są przeznaczone do dalszej sprzedaży, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od otrzymania towaru.
Skorzystanie z przedłużonego terminu zwrotu towaru nie jest możliwe w przypadku towaru otrzymanego przez klienta w postępowaniu reklamacyjnym (wymiana na nową sztukę).

Prawo dostawcy do odstąpienia od umowy
Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy tylko do czasu wysyłki towaru i tylko w przypadku niedostępności towaru lub istotnej zmiany ceny towaru. Jednak przed wycofaniem się dostawca jest każdorazowo zobowiązany skontaktować się z klientem w celu uzgodnienia dalszych działań.

Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy
W związku z tym, że w przypadku odstąpienia umowa zostaje anulowana od początku, dostawca zwraca lub zastępuje klienta i klienta dostawcą wszystkich otrzymanych usług.

Klient może odstąpić od umowy zawiadamiając dostawcę m.in. drogą elektroniczną na adres e-mail tomfrajer@gmail.com lub za pomocą elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie głównej sklepu.
Przy wycofaniu zalecamy podanie numeru zamówienia, symbolu zmiennej i daty zakupu oraz przedłożenie oryginału lub kopii dowodu zakupu. Przesyłki, które nie wskazują, dlaczego zostały do nas wysłane, zostaną zwrócone do nadawcy.

Jeżeli klient już otrzymał i przyjął towar, odsyła towar z powrotem na adres dostawcy, a dostawca bez zbędnej zwłoki ocenia stan zwracanego towaru. Aby zwrócić pełną kwotę, towar należy zwrócić do dostawcy w stanie nieuszkodzonym, nieuszkodzonym, kompletnym (wraz z akcesoriami i wszystkimi dostarczonymi dokumentami oraz oryginalnym opakowaniem).

W przypadku zwrotu towaru do dostawcy w stanie innym niż nienaruszony, Klient zobowiązany jest do zwrotu w szczególności kosztów związanych z odtworzeniem towaru oraz uszkodzeniem towaru. Zwrot tych kosztów i szkód nastąpi przez to, że cena zakupu, która zostanie zwrócona przez dostawcę w przypadku odstąpienia, zostanie odpowiednio pomniejszona o te koszty i odszkodowania.).

Konflikt z umową kupna
W przypadku, gdy przedmiot nie jest zgodny z umową kupna po odbiorze przez kupującego („konflikt z umową kupna”), postępowanie jest zgodne z postanowieniami art. 616 Kodeksu Cywilnego.

7. Ochrona danych osobowych konsumentów

Za zgodą klientów dostawca zbiera dane osobowe klientów, a mianowicie imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz połączenie e-mail. Dane te są wykorzystywane głównie w celu ułatwienia zamówień klientów w przyszłości.

Jeśli klient wyrazi na to zgodę, dostawca może przesłać mu wiadomość biznesową drogą e-mailową i telefoniczną z aktualnościami, ofertami, reklamami oraz ofertą udziału w ankietach i badaniach rynku.

Dostawca nie przekazuje danych osobowych klientów żadnej innej osobie.

Dane, które dostawca przechowuje i przetwarza o kliencie, klient może zmienić w każdej chwili, po zalogowaniu się w sekcji „klient”.

Klient może w każdej chwili odwołać zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych lub przesyłanie informacji handlowych wysyłając wiadomość e-mail na adres tomfrajer@gmail.com lub powiadamiając dostawcę telefonicznie.

8. Recenzje produktów

Kouzelnehouby.cz zastrzega sobie prawo do niepublikowania recenzji produktów, które zawierają nieodpowiednie wyrażenia, są fałszywe, niezwiązane z towarem, zawierają linki do innych stron lub w inny sposób szkodzą firmie.

9. Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki handlowe obowiązują dla wszystkich umów kupna zawartych między dostawcą a klientem.
Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków handlowych. Zmienione warunki ogłoszą w odpowiedni sposób na stronie internetowej www.kouzelnehouby.cz oraz w swoich zakładach co najmniej na miesiąc przed wejściem w życie nowych warunków handlowych.

Dodaj komentarz